Hvorfor skal de beste ha lyst å jobbe med deg?

Endring, Kompetanseheving, Ledelse, Lederutvikling, Organisasjonsutvikling, Transformasjon, Ukategorisert

Lederskap er ikke en “zero sum game”, tvert i mot, det handler om å skape utvikling, og det skjer i samspill med andre mennesker. Hvis du som leder formidler tydelige intensjoner, og dyrker lederskapet til de rundt deg uavhengig av om de har en formell lederrolle, så har du alle muligheter til å lykkes.

Det snakkes kontinuerlig om gode og dårlige ledere, enten det er i media, på kontoret, eller ikke minst hjemme i sofaen etter jobb…. Vi vet alle hvor fantastisk det kan føles når vi får støtte og utfordringer som gjør at vi vokser og lærer, og vi vet også hvordan det føles å bli oversett eller irettesatt, at vi ikke får støtte og muligheter til å vokse, og er utslitte uten å ha løftet en finger når vi endelig kommer hjem…. Begge opplevelsene skjer i samspill med det vi kaller en leder, men er det nødvendigvis sant, og hva med ditt eget lederskap i det hele, når møter du opp som en leder i situasjoner, og når lar du andre være det?

Det finnes et tresifret (minst) antall definisjoner på hva lederskap er der ute (noen norske http://ipo.no/litteratur/definisjon-lederskap-ledelse/). Å skape en felles definisjon å styre ut i fra er utrolig viktig både for deg som person og ikke minst i en organisasjon. Det avklarer hva vi ønsker å dyrke frem, og hva vi forventer av hverandre, og ikke minst så hjelper det oss med å minske antall misforståelser og skaper større rolleavklaring, noe som ligger på toppen av hva som skaper stress, uro og mistrivsel i arbeidslivet i dag. Godt definert lederskap gir større trygghet og dermed større trivsel i arbeidshverdagen, og det skaper bedre resultater. Verden vil fremdeles servere det den har å by på, men dere vil stå bedre rustet til å spille de kortene dere får utdelt.

Så, hva er da lederskap egentlig? Her må det klarlegges litt. La oss først se på hva lederskap ikke er:

Lederskap har ikke noe med den formelle rolle, tittel, eller ansiennitet å gjøre. Oftest når vi snakker om ledelsen, så snakker vi om de «offisielle» rollene. Dvs. Daglig leder, CEO, avdelingsleder osv. Det er gjerne posisjoner med større synlighet, ansvar, makt og prestisje, men disse «markørene» gjør deg ikke automatisk til en leder. Det gir deg tilgang til sterkere virkemidler og ressurser, men selv om du bytter fra moped til Porsche, så betyr det ikke automatisk at du er en bedre sjåfør, bare at du har en ramme som legger til rette for større påvirkning, noe som kan slå begge veier…

Lederskap har ikke noe med personlige attributter å gjøre. Noen som automatisk ser for seg en høy mann med klart blikk og tydelige kinnbein? Her er vi inne på et veldig viktig område hvor vi lett blir overstyrt av fordommer og biologi. Lederskap har ikke sammenheng med fysisk utseende, hva slags stemme eller andre uttrykksmessige variasjoner som hver og en av oss naturlig har uansett hvor attråverdig vi måtte synes de er.

Lederskap er ikke administrasjon. Dette er en viktig distinksjon, og kanskje den mest vanlige forvekslingen vi gjør. På engelsk så skiller man mellom leadership og management, mens vi på norsk savner denne adskillelsen, og følgelig blir alt “ledelse”. Administrative oppgaver er kjempeviktige, og vi burde alle takke og ivareta de blant oss som gjør disse oppgavene som ofte krever fokus og konsentrasjon godt over hva de fleste av oss klarer å levere. Dette er oppgaver som tilrettelegger for at alle andre kan,lykkes og fokusere på det de er gode, oppgaver som regnskap, planlegging, HR, koordinering osv., oppgaver som ofte krever lederskap av deg selv og overfor din organisasjon, men som ikke er lederskap i seg selv. En måte å adskille de to på er å si at administrasjon er å gjøre ting riktig, mens lederskap er å gjøre de riktige tingene.

Ok, da har vi så langt klart å rydde bort noen misforståelser og antagelser, men hva står vi igjen med, hva er da lederskap? Her er noen kjente definisjoner fra kjente størrelser innenfor lederskap:

Peter Drucker: “The only definition of a leader is someone who has followers.”

Hmmm… Jeg er en stor fan av Peter Drucker, men her er det noe som mangler. Det er utrolig mange mennesker som har følgere uten å være en leder. Spesielt i dagens bloggerverden er det vel ekstra åpenbart at denne definisjonen ikke holder. At noen følger deg sier ikke noe om din evne til å lede. Overbevisningskraft, karisma eller tiltalende ja, men det gjør deg ikke til en leder. I følge denne definisjonen så er første lemen utenfor stupet en leder….

Warren Bennis: “Leadership is the capacity to translate vision into reality.”

Å få noe til å vokse å gro, enten det er poteter eller en organisasjon, er en flott egenskap, men det er ikke lederskap. Gjennomføringsevne er en evne som alle trenger å ha tilgang til, men i seg selv er det ikke lederskap. Hva med å skape visjon og hensikt?

Bill Gates: “As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others.”

Her handler det om å skape gjennomføringsevne, vilje og pågangsmot hos andre, og det er en fantastisk ting å gjøre, noe vi trenger mer av i verden uten tvil. Spørsmålet er i hvilken hensikt…. her er det denne definisjonen kommer til kort.

John Maxwell: “Leadership is influence – nothing more, nothing less.”

Påvirkningskraft er ikke det samme som lederskap. enten det er gjennom bambiøyne, en truende knyttneve, eller god argumentasjon, så er ikke påvirkningskraft i seg selv lederskap. Hva målet og intensjonen for bruk av påvrikningskraften mangler i denne definisjonen.

Ok, nok nå, så hva er da LEDERSKAP?

  • Lederskap kommer fra påvirkning (som Maxwell nevner), ikke fra makt eller posisjon
  • Lederskap skjer i samspill mellom deg selv og andre, både direkte og indirekte
  • Det handler ikke om noe trekk, attributter, roller eller makt, lederskap er noe alle har uavhengig av rolle eller oppgave
  • Lederskap krever en intensjon og/ eller et mål
  • Lederskap krever at du styrer deg selv, for å kunne være en god leder overfor andre

Med basis i disse punktene, så jobber jeg ut i fra denne definisjonen på ledelse:

Lederskap er å ta ansvar for vår egen påvirkning på oss selv og andre, for sammen å oppnå våre intensjoner og bygge hverandres lederskap.

Gjennom mange år som organisasjonsrådgiver, er min erfaring at de beste lederne er de som skaffer seg selvinnsikt og er villige til å gi plass for vekst hos seg selv og andre. Dette skaper unike prestasjonskulturer hvor alle får anledning til å dyrke sitt talent til fulle.

En kommentar om “Hvorfor skal de beste ha lyst å jobbe med deg?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s